رنک Legend

27/04/2020 18:39
 • دریافت کیت VIP هر 24 ساعت با دستور kit VIP/.
 • دریافت کیت prime هر 24 ساعت با دستور kit prime /.
 • دریافت کیت legend هر 24 ساعت با دستور kit legend /.
 • قابلیت پرواز در سرور با دستور fly/
 • تگ مخصوص در چت و تب لیست
 • تغییر نام مستعار با دستور Nick name/
 •  استفاده از کد های رنگی در چت.
 • استفاده از کد های فرمت در نام مستعار.
 • استفاده از کد های رنگی در نام مستعار.
 • استفاده از کد های فرمت در تابلو.
 • استفاده از کد های رنگی در تابلو.
 • استفاده از دستور afk/.
 • گذاشتن آیتم به عنوان کلاه با دستور hat/.
 • کرفتینگ تیبل همراه (wb/)
 • اندرچست همراه (ec/)
 • برداشتن اسپاونر با کلنگ دارای انچنت سیلک تاچ.
 • قابلیت ساخت وارپ 3 عدد (Warp/)
 • تعداد ست کردن خانه :4
 • قابلیت فروش 7 آیتم در (Ah/)
 • تغییر موب اسپاونر با یک پنجم قیمت اسپانر  SS Change Mob / 
 • موب های رنک قبلی + Horse , ocelot , parrot, slime
 • اضافه شدن 100000$ به اکانت شما.
  توجه با  5 خرید از هر رنک میتوانید به صورت یک ساله از آن رنک استفاده کنید.