رنک Master

27/04/2020 18:41
 • دریافت کیت VIP هر 24 ساعت با دستور kit VIP/.
 • دریافت کیت prime هر 24 ساعت با دستور kit prime /.
 • دریافت کیت legend هر 24 ساعت با دستور kit legend /.
 • دریافت کیت master هر 24 ساعت با دستور kit master /.
 • قابلیت پرواز در سرور با دستور Fly/
 • تگ مخصوص در چت و تب لیست
 • تغییر نام مستعار با دستور Nick name/
 •  استفاده از کد های رنگی در چت.
 • استفاده از کد های فرمت در چت.
 • استفاده از کد مجیک در چت.
 • استفاده از کد های فرمت در نام مستعار.
 • استفاده از کد های رنگی در نام مستعار.
 • استفاده از کد مجیک در نام مستعار
 • استفاده از کد های فرمت در تابلو.
 • استفاده از کد های رنگی در تابلو.
 • استفاده از کد مجیک در تابلو.
 • استفاده از کد های رنگی و فرمت و مجیک در Anvil برای تغییر اسم آیتم ها.
 • استفاده از دستور afk/.
 • گذاشتن آیتم به عنوان کلاه با دستور hat/.
 • کرفتینگ تیبل همراه (wb/)
 • اندرچست همراه (ec/)
 • برداشتن اسپاونر با کلنگ دارای انچنت سیلک تاچ.
 • تغییر موب اسپاونر با یک پنجم قیمت اسپانر  SS Change Mob / 
 • موب های رنک قبل + Blaze , Villager , ghast, rabbit
 • قابلیت ساخت وارپ 5 عدد (Warp/)
 • تعداد ست کردن خانه :8
 • قابلیت فروش 15 آیتم در /ah
 • پر کردن نوار خون خود با دستور heal/.
 • نگه داشتن XP های شما پس از مرگ.‬‎
 • اضافه شدن 130000$ به اکانت شما.
  توجه با 5 خرید از هر رنک میتوانید به صورت یک ساله از آن رنک استفاده کنید.