رنک Premium

27/04/2020 18:47
 • دریافت کیت VIP هر 24 ساعت با دستور kit VIP/.
 • دریافت کیت prime هر 24 ساعت با دستور kit prime /.
 • دریافت کیت legend هر 24 ساعت با دستور kit legend /.
 • دریافت کیت master هر 24 ساعت با دستور kit master /.
 • دریافت کیت premium هر 24 ساعت با دستور kit premium/.
 • قابلیت پرواز در سرور با دستور Fly/
 • تگ مخصوص در چت و تب لیست
 • تغییر نام مستعار با دستور Nick name /.
 •  استفاده از کد های رنگی در چت.
 • استفاده از کد های فرمت در چت.
 • استفاده از کد مجیک در چت.
 • استفاده از کد های فرمت در نام مستعار.
 • استفاده از کد های رنگی در نام مستعار.
 • استفاده از کد مجیک در نام مستعار
 • استفاده از کد های فرمت در تابلو.
 • استفاده از کد های رنگی در تابلو.
 • استفاده از کد مجیک در تابلو.
 • نگه داشتن XP های شما پس از مرگ.‬‎
 • استفاده از کد God/
 • استفاده از کد های رنگی و فرمت و مجیک در Anvil برای تغییر اسم آیتم ها.
 • استفاده از دستور afk/.
 • گذاشتن آیتم به عنوان کلاه با دستور hat/.
 • کرفتینگ تیبل همراه (wb/)
 • اندرچست همراه (ec/)
 • برداشتن اسپاونر با کلنگ دارای انچنت سیلک تاچ.
 • تغییر موب اسپاونر با یک پنجم قیمت اسپانر  SS Change Mob / 
 • موب های رنک قبلی + Enderman , Silver fish , witch , witherskeleton
 • قابلیت ساخت وارپ 10 عدد warp/
 • تعداد ست کردن خانه :15
 • قابلیت فروش 25 آیتم در ah/
 • اضافه شدن 180000$ به اکانت شما.
  توجه با  5 خرید از هر رنک میتوانید به صورت یک ساله از آن رنک استفاده کنید.