رنک Prime

27/04/2020 17:46

 

 • دریافت کیت VIP هر 24 ساعت با دستور kit VIP/.
 • دریافت کیت prime هر 24 ساعت با دستور kit prime /.
 • تگ مخصوص در چت و تب لیست
 • تغییر نام مستعار با دستور (Nick name/)
 • قابلیت پرواز در سرور با دستور fly/
 • استفاده از کد های رنگی در چت.
 • استفاده از کد های رنگی در نام مستعار.
 • استفاده از کد های رنگی در تابلو.
 • استفاده از دستور (afk/)
 • گذاشتن آیتم به عنوان کلاه با دستور (hat/).
 • کرفتینگ تیبل همراه (wb/)
 • اندرچست همراه (ec/)
 • تعداد ست کردن خانه : 3
 • قابلیت ساخت وارپ 2 عدد(Warp/)
 • قابلیت فروش 5 آیتم در(Ah/)
 • برداشتن اسپاونر با کلنگ دارای انچنت سیلک تاچ.
 • تغییر موب اسپاونر با قیمت 50000$.  SS Change Mob /
 • موب های رنک قبلی + Chicken , spider , fox ,creeper, zombie
 • اضافه شدن 80000$ به اکانت شما.
  توجه با  5 خرید از هر رنک میتوانید به صورت یک ساله از آن رنک استفاده کنید.