رنک Vip

25/04/2020 13:50

 

 • تگ مخصوص در چت و تب لیست.
 •  استفاده از کد های رنگی در چت.
 • استفاده از کد های رنگی در تابلو.
 • دریافت کیت VIP هر 24 ساعت با دستور (Kit vip/)
 • استفاده از دستور afk/.
 • کرفتینگ تیبل همراه (wb/)
 • اندرچست همراه (ec/)
 • تعداد ست کردن خانه 2 عدد
 • قابلیت فروش 3 آیتم در (ah/)
 • قابلیت ساخت وارپ 1 عدد (warp/) 
 • تغییر موب اسپاونر با قیمت 50000$.  SS Change Mob / 
 • فقط به موب های  pig,sheep,cow,wolf
 • اضافه شدن 40000$ به اکانت شما.